storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt
storets.com Saylor Textured Tie Waist Shirt

Saylor Textured Tie Waist Shirt

Regular price $104.00 USD
1 in stock

Saylor Textured Tie Waist Shirt

 • Give your look of the day a chic update!
 • This shirt features a lightweight crinkled material all over,?a self tie detail at waist, a long length silhouette, and button down closures at front

* Product Specification
100% Polyester

* Flat Measurement:
S/M: Shoulder: 45§¯ (17.7in) / Bust: 53§¯ (20.9in) / Sleeve: 61§¯ (24in) / Hem: 52§¯ (20.5in) / Length: 72.5§¯ (28.5in) /

* Professional Clean Only / Do Not Tumble Dry
Model's height is 5'7" (176cm) Bust 32in Waist 24in Hip 35in and wearing S/M

»çÀÌÁî Á¤º¸
(´ÜÀ§:cm)
 • S/M
  »çÀÌÁî Á¤º¸
  ¾î±ú 45
  °¡½¿ 53
  ÆÈ 61
  ¹شÜ 52
  ÃÑÀå 72.5
- À§ÀÇ ½ÇÃø»çÀÌÁî´Â '´ܸéÀÇ ±æÀÌ'ÀԴϴÙ. Âü°íÇØ Áּ¼¿ä.
- »çÀÌÁî´Â ÃøÁ¤¹æ¹ý¿¡ µû¶ó 1~3cm Á¤µµ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀֽÀ´ϴÙ.
- Á¦ǰ»ö»óÀº »ç¿ëÀÚÀÇ ¸ð´ÏÅÍÀÇ Çػ󵵿¡ µû¶ó ½ÇÁ¦ »ö»ó°ú ´ټÒ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀֽÀ´ϴÙ.